Фінансова звітність

2021

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2021 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за  3 квартал 2021 року

Звіт про власний капітал за 3 квартал 2021 рік (Форма №4)3 квартал 2021 рік (Форма №4)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2021 року

Звіт про рух грошових коштів за 3 квартал 2021 рік

Примітки до фінансової звітності за 3 квартал 2021 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за  1 півріччя 2021 року

Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2021 рік (Форма №4)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2021 року

Звіт про рух грошових коштів за 1 півріччя 2021 рік 

Примітки до фінансової звітності за 1 півріччя 2021 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за  1 квартал 2021 року

Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 рік (Форма №4)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року

Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал 2021 рік

Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року

2020

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за  2020 рік

Звіт про власний капітал за  2020 рік (Форма №4)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за  2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 3 квартал 2020 року

Звіт про власний капітал за 3 квартал 2020 рік (Форма №4)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2020 року

Звіт про рух грошових коштів за 3 квартал 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 3 квартал 2020 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за  1 півріччя 2020 року

Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2020 рік (Форма №4)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2020 року

Звіт про рух грошових коштів за 1 півріччя 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 1 півріччя 2020 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2020 року

Звіт про власний капітал за 1 квартал 2020 рік (Форма №4)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2020 року

Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2020 року