Першою сходинкою у побудові системи менеджменту Поліграфкомбінату "Україна" стало впровадження та сертифікація у 2003 році системи менеджменту якості підприємства на відповідність вимогам ISO 9001:2000.

Протягом наступних років підприємство продовжувало розвиток своєї системи менеджменту і в березні 2013 року на Поліграфкомбінаті "Україна" на базі діючої системи менеджменту якості розроблено та впроваджено в дію інтегровану систему менеджменту (далі – ІСМ) відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 та ISO/IEC 27001:2005.

Також у листопаді 2013 року Поліграфкомбінат "Україна" успішно пройшов сертифікацію на відповідність вимогам CWA 14641:2009 (угода Європейського комітету по стандартизації щодо Системи менеджменту режиму та безпеки при виготовленні захищеної поліграфічної продукції).

Відповідність ІСМ Поліграфкомбінату "Україна" була підтверджена у ході проведення сертифікаційних і наглядових аудитів та отриманням сертифікатів відповідності міжнародного зразка.

У квітні 2016 року підприємство одним з перших в Україна у ході проведення сертифікаційного аудиту підтвердив відповідність діючої ІСМ вимогам оновлених стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та
ISO/IEC 27001:2013, а також вимогам OHSAS 18001:2007. За результатами аудиту підприємство отримало сертифікати міжнародного зразка, виданих органом з сертифікації TUV SUD Management Servise GmbH.

ІСМ поширюється на галузь: "Поліграфічна діяльність і послуги. Проектування та виробництво паспортних та інших ідентифікаційних документів, банківських карток, марок усіх типів, в тому числі акцизних марок, та бланків захищених документів".

У жовтні 2016 року міжнародною платіжною системою MasterCard було видано сертифікат про відповідність вимогам міжнародної платіжної системи MasterCard та стандартам PCI. Підприємство включено до Переліку сертифікованих постачальників послуг з виробництва та персоналізації карток платіжних брендів Maestro®, Cirrus® та MasterCard®.

У листопаді 2016 року у ході проведення сертифікаційного аудиту підприємство підтвердило відповідність вимогам ISO 14298:2013 "Графічні технології. Управління безпечними друку" рівень "Урядовий". Аудит було проведено компанією VPGI Certification B.V. Сертифікат, виданий Європейською федерацією друку та цифрових комунікацій INTERGRAF, є підтвердженням того, що підприємство відповідає сучасним вимогам щодо управління режимом та безпекою при виготовленні захищеної поліграфічної продукції.

Сертифікація підприємства на відповідність вимогам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, OHSAS 18001:2007, ISO 14298 та PCI є офіційним підтвердженням належного забезпечення та контролю на підприємстві дотримання правил та норм у галузях:

- якості;

- охорони навколишнього середовища;

- охорони здоров'я та безпеки праці;

- інформаційної безпеки;

- безпеки при виготовленні захищеної продукції.